Gade logo

Gade for cacheejere

Danishlanguage
English
                  language
Danglish

Som cacheejer kan man hjælpe finderne ved at indsætte en link i cachebeskrivelsen, der åbner en "Gade" med forud udfyldt formel. Hvis man klikker på linken fra en Android App, bliver Gade for Android automatisk startet, ellers bliver man ledt til Gade for Java og får åbnet en Java Applet.

Linken kan indeholde et antal variable med deres navn og værdi:
geocache
Tekstinformation som vises på app'en. Man kan f.eks. indtaste GC nummeret.
formula
Formlen indsættes i formel-feltet så brugeren slipper for at kopiere den fra cachebeskrivelsen.
mode
Indtastningsmetode. Vælg "letters" hvis svaret indtastes som bogstaver.
input
Man kan indsætte svaret på opgaven i indtastningsfeltet, men så  der vil ikke rigtig være nogen sport i det, vel?

Variablene adderes efter web-adressen og et "?", de adskilles  med "&". Eksempel:
    <a href="http://www.crumlin.dk/geocaching/gade/start.html?geocache=GCGADE&formula=N55º 4a.khe' - E012º 3h.dge'">N55º 4a.khe' - E012º 3h.dge'</a>

giver denne link N 55° 4a.khe' - E 012º 3h.dge' som starter en App med forud udfyldt formel.

Bemærk at specialtegn skal URL-encodes. Når man editerer HTML-koden i sin cachebeskrivelse, vil dette normalt ske automatisk.