Gade logo

Gade

Danishlanguage
English
                  language
Danglish

En Gade er en metode, opfundet af geocacheren ved samme navn, til at omregne de indsamlede cifre i svaret på en opgave til en løsning, ved hjælp af en formel som kan afsløres på forhånd. Fordelen ved denne metode er at formlen kan konstrueres meget enkelt, eftersom der vil være mindst en variabel af hver talværdi (nul inklusive).

Applikationerne nedenfor hjælper dig til at undgå dumme tællefejl. Du skal kun indtaste svaret og formlen; resultatet bliver beregnet for dig. Formlen kan ofte kopieres fra cachebeskrivelsen.

Svaret består af et antal cifre. I applikationerne, kan der også indtastes andre tegn i svaret, men det er kun cifrene der benyttes. Man kan også vælge at indtaste bogstaver, som så bliver oversat til deres talværdi først (a=1, b=2, ... å=29, 1=1, 2=2...).

Formlen består af en tekst der indeholder et antal variable som skal erstattes med deres talværdi. Formlen kan indeholde rimelig komplicerede beregninger (+,-,*,/,%) omsluttet af parenteser, men dette er sjældent nødvendigt da hele idéen med en Gade jo netop er, at der altid vil være mindst én variabel med hvert ciffer.

Metoden er rimelig simpel. Cifrene i svaret sorteres, de manglende cifre tilføjes og hver af dem tildeles en variabel.

Løsningen beregnes ved at erstatte variablerne i formlen med deres talværdi.

Eksempel:

Svaret er "6, 17, 9 og 6" (eller "FQIF" hvis valgt)
Din 'Gade' beregnes til "16679023458"
Variablerne bliver derfor "a=1 b=6 c=6 d=7 e=9 f=0 g=2 h=3 i=4 j=5 k=8"
Formlen er "N 55° 4a.khe' - E 012º 3h.dge'"
Og løsningen bliver "N 55° 41.839' - E 012° 33.729'"

Applikationerne beregner også den reducerede tværsum af cifrene i løsningen. Dette kan bruges til en hurtig kontrol i marken, hvis den bliver afsløret i cachebeskrivelsen. Hvis løsningen ligner koordinater, bliver den reducerede tværsum også beregnet af cifrene i længdegrad og breddegrad, men vær opmærksom på at løsningen er meget nemmere at "cracke" hvis disse også afsløres i beskrivelsen.

Gade Java Applet
Gade til Windows
Gade til Android
Gade for cacheejere