English version

Regneark til Geodætiske Beregninger

Tilladelse gives til at kopiere, formidle og/eller ændre regnearket inden for rammerne af the GNU General Public License, udgave 3 eller senere som udgivet af the Free Software Foundation;

OpenOffice Calc Microsoft Office Excel
geo-da-oo.zip geo-da-mo.zip

Med regnearket kan man udføre geodætiske beregninger:

Desuden indeholder det en række funktioner der er nyttige til løsning af geocacher:

Regnearket, med tilhørende funktioner, er distribueret i håb om at det vil være brugbart, men er UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI; det er eksperimentelt og ikke særlig grundigt testet.

Per "crumlin" Pedersen <per@crumlin.dk>