Gade logo

Gade App til Android

Danishlanguage
English
                  language
Danglish


GadeDroid.apk

Download eller opdater din Android App ved at trykke på billedet til venstre, eller skan den med en QR code scanner.


App'en indeholder to indtastningsfelter.

I det første, skal man indtaste de cifre (man kan indtaste andre tegn, men det er kun cifrene der bliver brugt) som opgaven består i.

I det næste indtastningsfelt, som ofte kan kopieres direkte fra cachebeskrivelsen, kan man på forhånd indtaste den formel der skal benyttes til at udregne resultatet.

Hvis resultatet ligner koordinater kan man navigere mod disse som en menu-option.


screenshot gade screenshot gadekort