Nedenfor skulle du gerne se en Java applet der ligner dette billede, ellers kan der være noget galt med din Java installation


En gulpertstein er en metode, opfundet af geocacheren ved samme navn, til at udtrække cifre fra en opgave hvor svaret består af en vilkårlig tekst og ved hjælp af en skabelon indsætte dem i en formel der ender med at give nogle koordinater. Fordelen ved denne metode er at det er meget svært at "regne baglæns" og gætte sig til løsningen, mest fordi man undervejs "smider tierne væk" og altså kun bruger det mindst betydende ciffer i en udregning.

Svaret kan bestå af et eller flere ord hvor man bruger udvalgte bogstavers (a-å, A-Å) placering i alfabetet (a=1, b=2, ... å=29) til at uddrage cifrene.

Skabelonen udpeger hvilke tegn man skal bruge fra svaret, ved hjælp af et antal variabelnavne (a til z) hvor man tildeler talværdien (mindst betydende ciffer) af det tilsvarende tegn i svaret, til variablen. Den kan desuden bestå af et antal #-tegn, som betyder at der kan stå et vilkårligt tegn, som ikke bruges, på denne plads. Hvis der forekommer andre tegn, skal svaret matche disse.

Formlen består af en tekst der indeholder matematiske udtryk som kan indeholde de variable der er udpeget i skabelonen. Hvert matematisk udtryk er omgivet af parenteser og hver parentes giver et ciffer, idet man igen kun benytter det mindst betydende ciffer fra resultatet.


Java appletten kan også køre lokalt på din PC. Du skal blot downloade og udpakke denne fil, som indeholder en "executable JAR" (gulpertstein.jar) og en ikon (ic_launcher_gulpertstein.ico). JAR-filen kan du bare lægge et sted, f.eks. på dit skrivebord, og dobbelt-klikke på når du vil starte programmet. Du kan også lægge begge filer et andet sted og lave en Shortcut til JAR filen (højre-klik->Opret genvej), som du flytter til dit skrivebord. Du kan nu skifte navn og ikon på genvejen (højre-klik->Egenskaber) og få den til at vise billedet fra ikonen..

Programmet kan også downloades til en Android-telefon.

Java applet'en kan også køre lokalt på din Windows PC.