Når du indsætter billeder, skal de ligge på nettet først, og du skal indtaste adressen til det i URL-feltet.

Et godt sted at lægge billedet er hos geocaching.com selv, f.eks. ved at uploade det til beskrivelsen. Cachen skal altså oprettes først, men uden at sætte flueben i "Yes, this listing is active..." - det skal først sættes når den er klar til godkendelse.

Placér cursoren det sted billedet skal indsættet, tryk på ikonen og indtast net-adressen (URLen) på billedet.

Du finder adressen på billedet ved at højreklikke på linken og vælge "Åbn link i nyt vindue".